Architectuur van de wereld - page 10

10 Architectuur van de wereld
De prehistorie
De wereld van Aly is een gebouw
02
Het begon helaas zonder Mieke. Het eerste fatsoenlijke computerprogramma
van het Bureau voor Educatief Ontwerpen heette ‘Het Kleuterhuis’. Kleuter-
leidster Aly Liefhebber werd een jaar of twee in haar klas bezocht, onderzocht
en ‘op vakmanschap uitgeschud’. De aanleiding was dat het zoeken naar de
beste onderwijstheorie niet veel nieuws meer opleverde. De volgende stap
zou een speurtocht naar de beste leraren zijn.Aly hoort zeker in de categorie
‘beste leraren’ en het was mooi werk om haar expertise te verwoorden en in
beeld te brengen. Jammer dat praktijkkennis in de onderwijskunde niet als erg
waardevol wordt gezien, en vaak als anekdotisch wordt afgedaan, want als je
een paar keer een inspirerende leraar intensief en langdurig hebt onderzocht,
krijg je behalve zicht op het volle onderwijsleven ook een heel fijne smaak
voor onderwijstheorie. En laat je je niet meer zo makkelijk in de luren leggen
door de zouteloze afwisseling van alsmaar nieuwe en nog nieuwere onder-
wijsconcepten (meestal niet meer dan woordjes voor wat we al jaren weten).
Het computerprogramma over Aly Liefhebber was bedoeld voor de Peda-
gogische Academies. Dankzij het programma zouden jonge leraren in de leer
kunnen gaan bij een doorgewinterde, uitzonderlijke en inspirerende leraar.
Hoe moest de stortvloed aan gegevens over Aly worden gestructureerd? Voor
het eerst deed zich de vraag naar architectuur van de wereld (van Aly) voor.
De vraag werd belangrijk genoeg gevonden om er
met een groep deskundigen aan te werken. Het
eerste idee was om zogenoemde Designadventures
te ontwerpen, die zich in een gebouw zouden af-
spelen. De lerende gebruiker van het computerpro-
gramma zou zich productief, reflectief en studieus
opstellen – en tegelijk iets spannends meemaken.
En de expertise van Aly zou geen norm zijn, geen
leerstof waar je als student een voldoende of on-
voldoende voor zou kunnen halen, maar een inspi-
ratiebron bij het uitvoeren van eigen ontwerptaken.
Voor ons was het gebouw een van de moge-
lijke metaforen voor het maken van inspirerende
ontwerpomgeving.Voor de opdrachtgever (mijn
vroegere baas bij het Instituut voor Leerplan-
ontwikkeling) was het gebouw aanleiding voor een
wanhopige brief.“In het onderwijs wordt onder
hoge spanning enorm hard gewerkt en jullie zijn
aan het spelen.” Of het door die brief kwam weet
ik niet, maar er werd ook wel gewerkt aan leer-
landschappen, waarin het curriculum werd
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...84
Powered by FlippingBook