Architectuur van de wereld - page 6

6 Architectuur van de wereld
00
Vervolg
kennismaking
Verhalend ontwerpen leidt tot onderwijs waarin kinderen enorm veel leren,
zelf en samen; de leraar doet op het eerste gezicht niet zo veel.Verhalend ont-
werpen stelt kinderen in staat interessante stukken wereld binnen de muren
van de school en in hun hoofden te halen en er dan mee aan het werk te gaan.
Verhalend ontwerpen leidt tot mooie kindeigen ontrafeling en herschepping
van de wereld. Het wakkert de verbeelding aan en maakt toetsing van ideeën
mogelijk. Het roept nieuwsgierigheid op en toe-eigening van bevindingen. En
omdat bij verhalend ontwerpen leren uit betrokkenheid voortkomt, heeft het
lak aan het scheiden van emotie en cognitie: die gaan gewoon hand in hand.
Maar de beelden die Mieke bij dit verhalend ontwerpen maakte, zeggen min-
stens zoveel. Door verhalend ontwerpen creëren kinderen hun eigen architec-
tuur van de wereld en in de beelden van Mieke zie je dat gebeuren.
Mieke
Bijna tien jaar later was het tijd voor een nieuw omslag. Daarvoor
heb ik foto’s van de zonen Vos uit het familiealbum gehaald. Het
eerste omslag bestond uit “analoog” knip en plakwerk, het tweede
boek laat de overwinning van de computer zien: hier is geen schaar
meer aan te pas gekomen.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...84
Powered by FlippingBook