Architectuur van de wereld - page 13

Architectuur van de wereld 13
getekend als een rivier met bakens en zandbanken, of als een Tolkienachtige
landkaart en een te ondernemen tocht. Maar het gebouw won.
Hiernaast staat een pré-Mieke illustraties van de gedachte dat leren en ont-
werpen ruimtelijk kunnen worden voorgestructureerd in plaats van via een
vaste, gegeven leerroute. Dankzij deze gedachte kan de architectuur van de
ruimte in beschouwing worden genomen.
Het Kleuterhuis was succesvol en werd door driekwart van de toenmalige
Pabo’s aangeschaft, als een van de eerste computerprogramma’s voor stu-
denten. Ook toen het programma technisch en grafisch gezien verouderd was,
bleef het op sommige opleidingen hardnekkig in gebruik.
Erik
“Ik weet nog goed dat je in het begin heel aarzelend was om voor het Bureau te gaan werken. Zou jouw
kunst op een beeldscherm tot z’n recht komen? Moest je nu steeds achter de computer werken in plaats
van met penseel en verf?”
Mieke
“Ik was inderdaad bang dat de computer me zou beperken, en ik wilde voor geen goud het viezehanden-
gevoel missen. Ik wilde alles graag met de kwast blijven maken. Met die computer wilde ik niet veel van
doen hebben. Het resultaat van verf op het scherm vond ik wel verrassend, ik was
er heel tevreden mee.”
Erik:
“Dat is nog steeds de grote truc, als je het zo mag noemen. Het
idee dat in al het werk op de computer altijd de penseelstreek te
zien moet zijn. Dat was in het begin zo. toen je al je werk op papier
aanleverde en wij het onder de scanner legden. En het is nog steeds
zo, ook al krijgen we nu helaas nooit meer originelen te zien en doe
je zelf alle digitale bewerkingen.”
Mieke
” Er bestaan zelfs vaak geen originelen meer: het is een heleboel
digitaal knip en plakwerk, maar ik maak alles nog steeds eerst in
onderdelen op papier, waarna ik alle losse stukken scan en bewerk.
De computer bleek een vriend van me te worden naarmate ik hem
beter leerde kennen. En hij gaf ook meer vrijheid, van beperken
bleek geen sprake! Ik zou hem nu niet meer kunnen missen.”
Erik
“Het is ook een stomme gedachte: als je voor het beeldscherm
werkt, moet je ook je illustraties op een computer maken.Volgens mij
denken de meeste vormgevers van websites nog steeds zo. Ik begrijp
eigenlijk niet waarom je op websites niet veel vaker de verf van het
scherm ziet spatten.”
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...84
Powered by FlippingBook