Architectuur van de wereld - page 15

Architectuur van de wereld 15
Het Magisch Theater moest over rekenen/wiskunde
& didactiek gaan. Het persoonlijk vakmanschap van
Fred Goffree zou er toegankelijk worden, samen
met dat van enkele van zijn collega’s. Op het eerste
gezicht is het Magisch Theater voor
rekenen/wiskunde & didactiek een ruimte met
slechts twee deuren. Maar als het vloerkleed
wegschuift, ontstaat toegang tot de kelder met een
archief vol parels van rekenwiskundige onderwijs-
kunst en –kunde.Wie in de spiegel kijkt, ziet zich-
zelf en wordt aangemoedigd tot zelfreflectie over
het eigen rekenverleden. Bij voldoende vorderingen
volgt niveauverhoging, waartoe een ladder naar het
balkon beschikbaar wordt gesteld (men zou dan
om te beginnen een conversatie over het vak met
professor Freundenthal mogen voeren). Gordijnen
kunnen worden opengeschoven, waarop enkele
essenties van wiskundedidactiek worden onthuld.
De eerste deur geeft toegang tot een ruimte voor
het krijgen van lol in wiskundige vraagstukken. De
tweede … En zo ging het verder.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...84
Powered by FlippingBook