Architectuur van de wereld - page 16

16 Architectuur van de wereld
03
Vervolg
De wereld als MagischTheater
Inhoudelijk is het programma nooit verder gekomen dan een lange serie
programmeeroefeningen. Een belangrijke uitgeverij werd benaderd, maar vond
het te progressief allemaal of, zoals een uitgever het zei:“Dit is allemaal veel
te vooruitstrevend voor de gemiddelde Truus in het onderwijs.” Laten we
hopen dat deze persoon de enige uitgever in Nederland is die zo over zijn
klanten praat. Hoe dan ook, de meewerkende didactici voor rekenen/wiskunde
stortten zich op hun eigen programma MILE en het Magisch Theater ging op
diskettes in een doos. Jammer, volgende keer beter.
Erik
“Je leverde alles in kleur aan, maar in die tijd we konden alleen goed in zwart-wit scannen en animeren,
de computers van onze klanten hadden anders niet genoeg geheugen. Maar het maken van de ruimte
was een feest.Alles klapt om, schuift weg of beweegt als je er op klikt.Toen ik het af had, kon het me (ten
onrechte) geen zier meer schelen of gebruikers het leuk zouden vinden of niet. Het Magisch Theater was
voor mij een kunstwerk geworden.Vind jij jezelf eigenlijk een kunstenaar of een illustrator? Of is daar geen
verschil tussen?”
Mieke
”Ha, Erik, daar komt de discussie weer om de hoek kijken die we al voeren vanaf het begin dat we elkaar
kennen. Ik vind het (nog steeds) twee verschillende vakken. Ik beoefen
het vak van illustrator met evenveel hartstocht als dat van beeldend
kunstenaar. Het verschil is mijns inziens het begin van het beeld. Een
illustratie ontstaat na een vraag van een opdrachtgever, en kan in uit-
werking best een kunstwerk lijken. Een illustratie is toegepaste kunst.
Maar een kunstwerk komt voort uit mijn eigen wensen en gedachten.
Het neemt uiteraard niet weg dat er een prachtige kruisbestuiving
tussen deze twee vakken plaatsvindt, en dat ik bij een niet al te af-
gekaderde opdrachtstelling heel veel van mezelf in een illustratie kwijt
kan. Ik zoek en vind in het illustreren vaak veel vrijheid.”
Erik
Als alle kunst die in opdracht is gemaakt nu ineens geen kunst meer
mag heten, raken de musea leeg. Dus – ik noem maar wat – de
Nachtwacht is ook toegepaste kunst omdat het 1639 werd besteld
door de burgercompagnie van kapitein Frans Banning Cocq? Het
volgen van je eigen wensen en gedachten maakt een werk niet tot
kunstwerk, dat heeft er niets mee te maken.Voor mij telt de kwaliteit
van het product en de waardering die je er voor krijgt.Wij
toeschouwers bepalen zelf wel of iets kunst is!
Daar zijn wij bij uitstek geschikt voor!Wij kijken eerst in de officiële
boeken: sta je daar niet in, dan moeten we
het oordeel
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...84
Powered by FlippingBook