Architectuur van de wereld - page 18

18 Architectuur van de wereld
De wereld als een ruimte om te dwalen en te verdwalen. Een wereld die uit-
nodigt tot avontuurlijk gedrag. Mooie, wonderlijke ruimtes, en altijd is er een
ruimte achter de ruimte. Een wereld boordevol expertise, persoonlijk vak-
manschap op het gebied van duurzaamheid in het voortgezet onderwijs. De
eerste leraren die we een voorversie van het programma lieten zien, werden
er chagrijnig van. Ze vonden de platen te mooi. En het leven in deze wereld te
speels.We voegden onmiddellijk ‘menugestuurd zoeken en navigeren’ aan de
wereld van Door! toe. Saai, strak en efficiënt.Vreemd genoeg kon men daarna
de mooie platen wel waarderen, en maakte vrijwel iedereen vooral gebruik
van het ogenschijnlijk niet zeer efficiënte dwalen door de ruimte; misschien is
dat wat mensen ten diepste liever doen. Het lijkt bovendien alsof de
mogelijkheid van efficiëntie aanwezig moet zijn, om er geen gebruik van te
maken.
Door! staat voor Digitale Onderwijs Ontwerp
Ruimte en is gemaakt in opdracht van de
Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling en de NCDO
te Amsterdam. Het is een werkstuk van jaren.
Medewerkers en docenten van meer dan
dertig projecten voor natuur- en milieueducatie
en mondiale vorming in het voortgezet onderwijs
werden tijdens speciale ‘uitschudconferenties’ op
hun vakmanschap bevraagd, waarna multimediale
verwerking plaatsvond voor een cd-rom met
geschakelde website. Opnieuw gaat het om het
zichtbaar maken van praktijkkennis in een digitale
omgeving die uitnodigt tot het zelf ontwerpen van
onderwijs.
Terugblikkend is Door! het ultieme Magisch
Theater: de ruimte met de deuren is er en achter
elke deur een wereld. Door! is een zo omvang-
rijke wereld dat alleen al de door Mieke gemaakte
kunstwerken een tentoonstelling waard zijn.
04
De wereld van Door!
Ruimtes achter ruimtes en boordevol
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...84
Powered by FlippingBook