Architectuur van de wereld - page 20

20 Architectuur van de wereld
04
Vervolg
de wereld van Door!
Mieke
Ik weet nog dat ik het vreselijk lastig vond om een logo voor Door! te ontwerpen. Ik vond en vind dat
grafisch ontwerpen een ander vak is dan illustreren. Bovendien was ik nog niet zo handig met de
computer. Er zat dus niks anders op dan doen waar ik goed in ben: tekenen. En zo kreeg Door! een
getekend logo. Daar ging overigens een torenhoge stapel met schetsen aan vooraf!
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...84
Powered by FlippingBook