Architectuur van de wereld - page 34

34 Architectuur van de wereld
.7
Zoekkasten
04
Mieke
Via het schilderij neem je kennis van “hoe een ander de zaken ziet”, en de
spiegel biedt gelegenheid tot zelfreflectie. In de beslotenheid van de kasten
is het goed denken.Wie zit er in de stoel boven je?
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...84
Powered by FlippingBook