Architectuur van de wereld - page 4

4 Architectuur van de wereld
Kennismaking
Tien jaar werkt Mieke voor het Bureau voor Educatief Ontwerpen en bij het
verschijnen van deze catalogus en de bijhorende tentoonstelling zelfs al een
half jaar langer.Terugblikkend is al haar werk voor het Bureau tot één kern-
zaak te herleiden. Op de een of andere manier wordt bij het Bureau voor
Educatief Ontwerpen elke opdracht een wereld – soms zelfs, zo lang het
duurt, dé wereld. Niet elke opdracht leidt tot publieke, digitale producten (we
maken en doen nog veel meer), maar als dat wel het geval is, wordt Mieke er
bij gehaald. Samen met haar bedenken we hoe de wereld dit keer vorm zal
krijgen.We praten over structuur, zoeken naar zin, gebruiken een metafoor
of een treffend verhaal – definiëren een manier van kijken, van rondgaan (als
was de wereld een landschap), een … Het kan over van alles gaan, maar het
leidt onvermijdelijk tot Mieke’s voorstel tot vormgeving van de architectuur
van de wereld. En dat doen we al tien en een half jaar lang, elke keer opnieuw,
en telkens anders. Na zoveel tijd beschikken we daarom over een heleboel
architectuur van de wereld. Of misschien moet je zeggen: architecturen van
onze wereldjes. Maar van dat kleine denken word je zo flauw. Hoe dan ook,
over hoeveel architectuur van de wereld we intussen ook mogen beschikken,
‘de’ architectuur hebben we niet in huis en we zijn er ook niet naar op zoek.
Veelvormigheid is troef.
We nemen in deze catalogus vrijwel uitsluitend
schetsen op van het werk dat in full color op de
webtentoonstelling te zien is. Het echte werk staat
op de website te glanzen en vrolijk te zijn. In de
catalogus vertellen we kort over het ontstaan van
het werk en de samenwerking. Ook beschrijven
we de achterliggende architectuur van de tot stand
gebrachte digitale producties. Zo ontstaat zicht
op de variatie die bij het ontwerpen van digitale,
educatieve producties mogelijk is. Boekblader-
leeswebkijkklikkend komt het werk goed tot zijn
recht, hopen we.
Bezoek de tentoonstelling op het web!
Omdat de samenwerking in de regel begint en
eindigt met een dialoog tussen Mieke de Haan en
ErikVos onderbreken we de tekst zo nu en dan
met samenspraak tussen beiden.
00
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...84
Powered by FlippingBook