Architectuur van de wereld - page 44

44 Architectuur van de wereld
Het Ontwerpatelier:
het creëren van webruimte
05
De wereld als abstracte ruimte. De abstracte ruimte staat tegenover de
concrete ruimte: er zijn in de abstracte ruimte geen deuren, zalen, gangen.
De abstracte ruimte van het Ontwerpatelier zou, in eerste versie, structuur
krijgen door verschillende ‘staten van zijn’ van de educatieve ontwerper aan
te geven; dat onder meer middels Paul Klee-achtige, geanimeerde figuren. De
eerste versie van het Ontwerpatelier bestond echter vooral uit vlekken, die
je wel tot de abstracte kunst mag rekenen, maar verder over de wereld als
abstracte ruimte niet veel te zeggen hebben. De kunst van Mieke moet meer
zijn dan ‘kunstzinnig behang’.
Het probleem van het weergeven van een abstracte ruimte is lange tijd onop-
gelost gebleven.We snapten het idee van de abstracte ruimte pas beter, toen
gebruikers deze zelf begonnen te creëren. Het Ontwerpatelier is een typische
webwereld. Een wereld met anarchistische trekjes. En een anarchistische
webwereld heeft niet veel structuur nodig. Zolang je maar kunt vinden wat
je zoekt, en liefst nog iets meer, is het goed. In de wereld als abstracte ruimte
is volledigheid onzin: niemand wil er alles van zien, niemand heeft werkelijke
belangstelling voor overzicht van alles wat er is. De wil om volledig te zijn en
‘alles te zien’ is in deze wereld een neurose; bij het bepalen van de
architectuur van de wereld mag je daar van uitgaan.
Gebruikers voegen zelf werkstukken aan het
systeem toe, meestal in de vorm van een website.
Niemand weet nog wat de wereld van het
Ontwerpatelier precies bevat. Maar maandelijks
bezoeken zo’n achttien- tot drieëntwintigduizend
mensen deze webwereld en vinden er iets van hun
gading. In het Ontwerpatelier is de wereld een
doe-het-zelf pakket.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...84
Powered by FlippingBook