Architectuur van de wereld - page 45

Architectuur van de wereld 45
Het Ontwerpatelier is een project dat met vijf
hogescholen en een universitaire lerarenopleiding
wordt uitgevoerd.Aanvankelijk alleen om studen-
ten in staat te stellen hun werkstukken ‘niet alleen
voor een docent’, maar voor een specifiek publiek
te publiceren. Later ontwikkelde het Ontwerp-
atelier zich bovendien tot een platform voor
innovatieve projecten binnen de deelnemende
scholen. En ontstonden gezamenlijke projecten van
de deelnemers, zoals voor media-educatie en de
digitale opleidingsschool. Het Ontwerpatelier is
van start gegaan als een ICT-ontwikkelingsproject,
met subsidie van het ministerie van OC enW, en
wordt momenteel door de deelnemers
gefinancierd.
Mieke
Ik zocht het in vlekken en stre-
pen, in sporen zoals die in een
atelier achtergelaten worden. En
in kleine dingetjes die een heel
eigen leven zouden gaan leiden
in dat atelier. Zelfstandig knip-
pende scharen, pannetjes op
een vuurtje waar als vanzelf in
geroerd werd.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...84
Powered by FlippingBook