Architectuur van de wereld - page 64

64 Architectuur van de wereld
07
Het Adviesbureau & het Ontwerpbureau
Projecten in een landschap
In het begin is er het idee van een gebouw. Mieke maakt het. Na een tijdje
doet zich de vraag voor hoe het gebouw er van buiten uit ziet. Mieke weet
dat en maakt een buitenkant. Nu kunnen we door een heuse voordeur naar
binnen. Even ben je tevreden, maar er komt als vanzelf een moment waarop
je wilt weten hoe de omgeving van het gebouw er uit ziet en welke andere
gebouwen er nog staan. Zo ver zijn we nu.Wie het Adviesbureau binnen wil
gaan, ziet in de verte het Ontwerpbureau èn het gebouw van Door! liggen.
En wie voor het Ontwerpbureau staat, of voor het Door! gebouw, kan de
twee andere gebouwen aan het horizon zien. Misschien is nog iets verder wel
het plein van het Ontwerpatelier en van …?
Wie weet zullen op een mooie dag alle projecten van het Bureau deel uit-
maken van een overzichtelijk virtueel landschap, gedragen door een of twee
leidende gedachten over de kwaliteit van onderwijs. Dat zou mooi zijn. Dan
zouden we werkelijk een wereld hebben gebouwd. Entreegeld heffen en met
pensioen gaan, zou je zeggen. *
Het Adviesbureau en het Ontwerpbureau zijn voor
leerlingen, respectievelijk uit HAVO/Atheneum en
het VMBO. Leerlingen werken er in opdracht van
echte opdrachtgevers of worden ondernemers in
verhalende ontwerpen. School wordt daar ‘echter’
van. Beide projecten zijn gestart met subsidiegeld:
de regeling Onderwijs en Ondernemerschap en
een opdracht van de Stuurgroep voor Duurzame
Ontwikkeling (beide afgerond, het project gaat
door) en de regeling RegionaleVernieuwings-
projectenVMBO 2003.
* Dus kan het nog even duren.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...84
Powered by FlippingBook