Architectuur van de wereld - page 70

70 Architectuur van de wereld
08
Kind en media
Oneindig ruimtelijk in strenge stappen
De wereld lineair opgedeeld, in zeven stappen. O heerlijke duidelijkheid en
eenvoud! Eindelijk een architectuur van de wereld die geschikt is voor haas-
tige reizigers. Maar het is uiteraard maar schijnduidelijkheid. Elke stap biedt
ruimschoots gelegenheid voor een avontuurlijk leven, tot dwalen en tot eigen
keuzen. Deze architectuur is speciaal bedacht voor studenten aan de Pabo.
Die willen vaak meteen weten wat ze ‘moeten’ doen. En wanneer het af moet
zijn en op hoeveel kantjes. Bovendien is de docent vaak afwezig, al dan niet uit
tactische overwegingen. In een Door!-achtige wereld verlies je dan jezelf. Hier
is de ruimte opgesplitst; dat is overzichtelijk, maar ruimte is er nog steeds.
Stappenschema’s zijn in termen van architectuur potentieel nog erger dan
keuzemenu’s (zie Groen en Rood). Er is nu immers ook volgordedwang:
eerste deze stap zetten, dan de volgende. Stappen in het spoor van een ander,
waarschijnlijk is dat alleen aan te bevelen in een mijnenveld. In het Kind en
Media project proberen we te spelen met de tot afhankelijkheid leidende
behoefte aan direct overzicht van veel Pabostudenten en onze eigen visie op
het stimuleren van een meer professionele houding. De stappen zelf zijn volko-
men ‘logisch’. En elke stap opent een voorbereide omgeving die dankzij het
internet tot diep-doorlinken kan leiden en daarmee in wezen volkomen
chaotisch is. De stap zelf houdt je bij de les: ik ben
hier omdat ik een aanleiding voor media-educatie
zoek, een onderzoeksvraag moet formuleren,
een …
Het Kind en Media project is een samenwerkings-
project met twee hogescholen en heeft een start-
subsidie ontvangen van het platform voor media-
educatie (LPC voor het Ministerie van OC&W).
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...84
Powered by FlippingBook