Architectuur van de wereld - page 72

72 Architectuur van de wereld
09
Cubic miles
De wereld als plek voor ontmoetingen met onbekende mensen en
voor het samen met hen opzetten van producties
Langzaam maar zeker vindt binnen het Bureau in het zoeken naar architectuur
een ommekeer plaats. Ligt aanvankelijk de grootste zorg bij het presenteren
van inspirerende inhoudelijke kennis, later verschuift de aandacht steeds
vaker naar een heel ander probleem. Hoe kun je een website zo inrichten dat
gebruikers deze gaan vullen met hun eigen werk? Het Cubic Miles project
levert, binnen het Bureau, een voorlopig hoogtepunt bij het beantwoorden van
deze vraag. Zeker is dat ‘lege websites, bedoeld voor vulling door gebruikers’
allesbehalve leeg moeten zijn. In onze visie zijn algemene elektronische om-
gevingen voorbeelden van hoe het niet moet: die worden op scholen vooral
gevuld als dat verplicht is. Met alleen het beschikbaar stellen van gereedschap
voor communicatie en productie kom je er niet. De omgeving werkt het beste
als deze ‘dedicated’ is: speciaal in het leven geroepen voor een bepaalde taak,
inhoudelijk rijk en inspirerend en vooral gericht op interactie en het
gezamenlijk ondernemen van producties.
Cubic Miles wordt uitgevoerd in opdracht van het Natuurmuseum in
Groningen. Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs in Groningen
en Estland adopteren een kubieke kilometer in de
omgeving van hun school. Zij onderzoeken hun
kilometer en wisselen gegevens uit met de groep in
het andere land. Daarna maken ze een gezamenlijke
webtentoonstelling van de twee onderzochte
kubieke kilometers. De webtentoonstellingen
leiden tot een echte tentoonstelling in een
museum.
De digitale voorzieningen zijn geavanceerd; er
wordt onder meer gebruik gemaakt van een
‘dating service’, samenwerkingsfora en gereedschap
voor het bouwen van een digitale tentoonstelling
vanuit twee landen.Tentoonstellingen zijn openbaar,
in tegenstelling tot het samenwerken en bouwen
dat achter gesloten deuren plaatsvindt. Zo wordt
de website van Cubic Miles steeds rijker voorzien
van mooie spullen en ontstaan inspiratiebron-
nen voor komende samenwerkingsverbanden van
scholieren.
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...84
Powered by FlippingBook