Architectuur van de wereld - page 76

76 Architectuur van de wereld
10
Digitale opleidingsschool
Spiegel van een werkelijkheid in ontwikkeling
De digitale wereld als spiegel van de werkelijkheid. Maar wat is de werke-
lijkheid? Omvat de werkelijkheid ook de fantasie van de mensen die er in
rondlopen? Dat zou wel te hopen zijn! De ‘spiegel van de werkelijkheid’ is
hier vooral platvloers gedacht: in een opleidingsschool werken onder meer
studenten, leraren basisonderwijs, docenten van de Pabo, kinderen, directeur-
en. Die zou je allemaal willen bezoeken. De kinderen in de klas, de studenten
als ze onderwijs geven of besprekingen hebben, de mentoren en directeuren
bijvoorbeeld als zij plannen voor onderwijsontwikkeling maken, de docenten
als ze studenten helpen bij het uitvoeren van belangrijke taken, en zo verder.
Voor al die mensen aan het werk zijn er digitale ruimtes, deels openbaar, deels
besloten. De architectuur van deze wereld is niet moeilijk te ontwerpen: de
wereld bevat de mensen en de ruimtes die er in het echt ook zijn.
Toch wordt de digitale wereld van de opleidingsschool een rommel als er geen
precisering van het werk aan ten grondslag ligt.‘In het echt’ doen alle
betrokkenen meer dan je ooit zou willen (of kunnen) representeren. De
gekozen beperking is: het mag allemaal uitsluitend gaan over onderwijsontwik-
keling die op directieniveau is vastgelegd en waar de studenten een bijdrage
aan leveren. Zo! Daar kan een mens nog jaren mee voort.
De digitale opleidingsschool wordt door enkele
aan het Ontwerpatelier deelnemende hogescholen
uitgevoerd en (vooralsnog) gefinancierd.
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84
Powered by FlippingBook