Architectuur van de wereld - page 78

78 Architectuur van de wereld
11
De ontwerpstudio en het congres voor
verhalend ontwerpen
De wereld met alles tot nu toe
De wereld als een virtueel congres.Virtuele congressen zijn als wereldbeeld
interessanter dan echte congressen.Virtuele online congressen worden dage-
lijks door andere mensen bezocht, het aanbod groeit en verandert wekelijks
en kan ook op maat worden geleverd.Workshops, lezingen, trainingen… alles
kan. En tijdens een virtueel congres kan je ook als bezoeker je eigen work-
shops op gaan zetten: maar eens kijken of daar belangstelling voor is en of je
genoeg te bieden hebt!
Deze wereld is een combinatie van de sterke kanten van alle andere werelden.
Er is een ruimtelijk goed gestructureerd, maar ‘oneindig diep gelinkt’ en
inspirerend aanbod. Er zijn alle voorzieningen voor besloten en publieke
samenwerking, interactie en voor publiceren. En er is de beperking tot een
belangwekkende taak: verhalend ontwerper in en voor het basisonderwijs
worden.
Het idee voor het Congres bestaat al drie jaar. Er is al eens een halve cd-rom
voor gemaakt, maar die is nooit afgemaakt. Ook bestaat al meer dan een
half jaar een prachtige Flash website, gemaakt vanuit het voornemen eerst
een OntwerpstudioVerhalend Ontwerpen te bouwen en niet meteen een
heel congres. In het najaar van 2004 zijn voor alle
medewerkers van het Bureau twee weken uit de
agenda geschrapt, alleen maar om met dit project
een nieuwe start te maken.
De omgeving voor het Congres is eerst als
maquette gebouwd. In de maquette is een camera
gehangen waarmee het ‘lopen door de ruimte’
werd gefotografeerd en gefilmd. Met dat materiaal
is de virtuele omgeving gebouwd.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84
Powered by FlippingBook