Alle producten en literatuur: Boeken

alt text

De parels van de PABO

Vos, Erik (2016). Hoe te zoeken naar woorden voor sprakeloos weten? Rotterdam, Bureau voor Educatief Ontwerpen

Dit boekje laat zien hoe verborgen, niet verwoorde praktijkkennis zichtbaar gemaakt kan worden. Een groep pabo-studenten ondernam een uniek onderzoek, namelijk onderzoek naar de persoonlijke onderwijskennis van hun eigen docenten. De studenten zochten naar wat docenten als krachtige voorbeelden van mooi basisonderwijs zien, naar ‘parels van de PABO’.

De gevonden parels worden in dit boekje gebruikt om een techniek voor het verwoorden van verborgen praktijkkennis te illusteren. www


Bestellen uitsluitend via de auteur: stuur een e-mail naar e.vos@educatief-ontwerpen.nl.

kosten: 8,- exclusief verzendkosten

alt text

Lerarenopleiding als ontwerpomgeving

Vos, Erik (2015). De lerarenopleiding als ontwerpomgeving Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen

Een e-mail van een opleidingsdocent is aanleiding voor een reflectie over kenmerkende ingrediënten van een lerarenopleiding als ontwerpomgeving. Een ontwerpomgeving is in dit verband een omgeving die aanstaande leraren uitdaagt, inspireert en equipeert bij het ontwerpen en verzorgen van onderwijs. Uitgewerkt worden onder meer:
- gelaagde ontwerptaken die door aanstaande leraren als ‘rijke klussen’ worden ervaren;
- beelden van mooi onderwijs die zich tot persoonlijke paradigma’s kunnen ontwikkelen;
- een gereedschapskist met educatief repertoire.

Ter illustratie van het betoog zijn vier interviews met opleidingsdocenten geschiedenis opgenomen. De docenten vertellen aanstekelijk over hun persoonlijke paradigma’s, dat wil zeggen over hun mooiste voorbeelden van geschiedenisonderwijs op de basisschool. Een korte analyse van repertoire maakt duidelijk hoe een educatieve gereedschapskist voor a.s. leraren te vullen is.


Bestellen: stuur een e-mail naar e.vos@educatief-ontwerpen.nl of bestel via de boekhandel, ISBN 978-90-809349-0-0

kosten: 12,- exclusief verzendkosten

alt text

Onderzoekende houding van kinderen

Vos, Erik(2016), Educatief repertoire voor een onderzoekende houding in het basisonderwijs - met uitwerkingen voorr kunst- en cultuuronderwijs Rotterdam, Bureau Educatief Ontwerpen

Dit is een boekje vol inspiratie voor leraren en aanstaande leraren die op zoek zijn naar manieren op school de onderzoekende houding van kinderen te bevorderen. Leraren en aanstaande leraren kunnen er hun educatief repertoire mee verrijken . Tegelijk is het boekje bedoeld als demonstratie van een werkwijze om de mooiste praktijkkennis over onderwijs in beeld te brengen, en overdraagbaar te maken. Zo gezien is het een inspiratiebron voor bijvoorbeeld onderwijskundige onderzoekers en onderzoekend werkende lerarenopleiders.

Hoe ook gelezen, de bijeengebrachte verzameling educatief repertoire komt pas tot leven voor wie er mee aan de slag gaat. Om eigen onderwijs te ontwerpen, om nog betere onderwijsverhalen te verzamelen, om nieuwe namen te verzinnen voor het mooiste dagelijks doen en laten in een klas, om er theoretiserende reflecties bij te ondernemen, om ….

Bestellen: stuur een e-mail naar e.vos@educatief-ontwerpen.nl of bestel via de boekhandel, ISBN 978-90-809349-2-4

kosten: 16,- exclusief verzendkosten

Enkele publicaties zijn als pdf bestanden opgenomoen onder de 'doorkijkjes' van het onderzoeksprogramma educatief ontwerpen.
alt text

Mooi onderwijs ontwerpen - repertoire van Peter Dekkers

Vos, Erik (2008). Mooi onderwijs ontwerpen – repertoire van Peter Dekkers, educatief ontwerper. Utrecht, Hogeschool Domstad.

Klein onderzoek naar het vakmanschap van Neerlandicus, PABO docent en educatief ontwerper Peter Dekkers, geschreven na zijn overlijden.

Het boekje is uitgegeven door de Hogeschool Domstad in Utrecht.
ISBN 978-90-79508-01-3

alt text

School maken, kennis maken

Vos, Erik (red.)(2008), School maken, kennis maken. Over innige samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. Utrecht, Marnix Academie en vijf andere samenwerkende hogescholen.

School maken, kennis maken laat zien hoe lerarenopleidingen en scholen samenwerken bij de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Studenten spelen een hoofdrol, in het verband van een 'community of learners'

Het boek is het resultaat van het project Digitale Opleidingsschool, uitgevoerd door vier pedagogische hogescholen en een universitaire lerarenopleiding, met subsidie van SURF.

alt text

Verhalend Ontwerpen, een draaiboek

Vos, Erik, Peter Dekkers, Ellen Reehorst (2007). Verhalend Ontwerpen, een draaiboek. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1e druk 1994, 2e herziene druk 2001, 3e herziene druk 2007.

Qua aantal verkochte boeken de absolute top hit van het Bureau voor Educatief Ontwerpen.

Drie herziene drukken. In de herziene derde druk is de theoretische onderbouwing grondiger en diepgaander. Ook zijn nieuwe onderwijsverhalen toegevoegd.
ISBN 9789001800437

alt text

Scenario’s voor actief leren – Verhalend ontwerpen in het voortgezet onderwijs

Vos, Erik, Ellen Reehorst, Frits Sibers Tjassens, José Simons (2005). Scenario’s voor actief leren – Verhalend ontwerpen in het voortgezet onderwijs. 2e druk: Koopman & Kraaijenbrink Publishing, 2005. 1e druk: Wolters Noordhoff, 1999.

Inspiratiebron en studieboek voor leraren en a.s. leraren in het voortgezet onderwijs. Zeven verhalende ontwerpen en evenveel didactische beginselen die, elk afzonderlijk, een krachtige bijdrage leveren aan actief leren door leerlingen.

Twee drukken. De eerste druk uitgebracht bij Wolters Noordhoff, de tweede (vrijwel) ongewijzigde druk bij Koopman $ Kraaijenbrink Publishing. Verkoop via Bureau Educatief Ontwerpen.
ISBN 90-75675-61-5

alt text

PABO Nieuwe Stijl. Ontwerp, uitvoering en invoering van de experimentele lerarenopleiding basisonderwijs

Vos, Erik, Eric Westhoek, Gitte Buitelaar, Jeanette Egberts (2002). PABO Nieuwe Stijl. Ontwerp, uitvoering en invoering van de experimentele lerarenopleiding basisonderwijs. Rotterdam/Den Haag/Oegstgeest/Dordrecht, Ichthus Hogeschool.

Zestig studenten beginnen op de Ichthus Hogeschool (tegenwoordig: InHolland) aan een compleet vernieuwde lerarenopleiding voor het basisonderwijs. De nieuwe opleiding is het gevolg van het winnen van een prijsvraag uitgeschreven door de minister van onderwijs en wetenschappen om een opleiding te ontwerpen, te beproeven en breed in te voeren waarin het gebruik van ICT een belangrijke plaats heeft. Het boek is een verslag en een verantwoording van de geraliseerde vernieuwing.

Full coulor uitgave van de Ichthus Hogeschool - Rotterdam, Den Haag, Oegstgeest, Dordrecht (anno nu onderdeel van InHolland).
ISBN 90-76611-02-5

alt text

Educatief Ontwerpen 2 – Voorbeelden, reflecties, analyses

Vos, Erik, Peter Dekkers, Fred Goffree (red.)(1987). Educatief Ontwerpen 2 – Voorbeelden, reflecties, analyses. Baarn, Uitgeverij Bekadidact.

Boek van de ontwikkelgroep Educatief Ontwerpen waarin vanuit vakgebieden parels van ontwerpkunst en -kunde worden beschreven en geanalyseerd.

Uitgegeven in samenwerking met het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).

ISBN 90 321 0626 0

alt text

Educatief Ontwerpen 1 – Verkenningen

Vos, Erik, Peter Dekkers, Fred Goffree (red.)(1986). Educatief Ontwerpen 1 – Verkenningen. Enschede, SLO

Motto: "Als je één geslaagd educatief ontwerp hebt gemaakt, zal de tweede ook wel lukken. Heb je er tien achter de rug, dan wil je nooit meer zonder, hebben wij gemerkt. Niet gek! Er zijn geen kinderen die het niet verdienen." Eerste boek van de ontwikkelgroep Educatief Ontwerpen, met voorbeelden, reflecties en analyses vanuit verschillende vakgebieden.

ISBN 90 329 0595 3

alt text

In de magische cirkel

Vos, Erik (1986). In de magische cirkel. Enschede, SLO, CPS, vakgroep wijsgerige en historische pedagogiek rijksuniversiteit Utrecht

Oefeningen in het waardengeladen nadenken over onderwijs, bedoeld voor het eerste jaar van de lerarenopleiding voor het basisonderwijs.

Een uitgave waarvoor is samengewerkt tussen het Project Praktische Pedagogiek van de Vakgroep Wijsgerige en Historische Pedagogiek van de RU Utrecht, het CPS en de SLO.
ISBN 90 329 05945

alt text

Werken aan schoolidentiteit

Vos, Erik en Eef Keuken (1984). Werken aan schoolidentiteit. Utrecht/Hoevelaken, Vakgroep Onderwijskunde RU Utrecht/CPS

Schoolidentiteit ontwikkelen door het gebruiken van kritische situaties.

Een uitgave in samenwerking met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum als opdrachtgever voor SVO-onderzoek door de Vakgroep Onderwijskunde van de RU Utrecht.
ISBN 90-6508-046-5

Bijdragen aan boeken

alt text

Vos, Erik (1991). Leerplanontwikkeling leerbaar maken. In: Albert Kamer (red.) SLO Jaarboek ’90. Enschede, SLO

Gofree, Fred., Harry Stroomberg (eds.), in coll. with Rita Richey, Philp Barker, Erik Vos. (1986)Creating adult learning. Leiden, Spruyt, Van Mantgem & De Does b.v.

Vos, Erik (1986). Het onderwijskundig tekort. In: Fred Goffree (red.). Vakdidactische blikwisselingen. Enschede, SLO

Vos, E., T. v.d. Meer, B. Versloot, P. Kalle (1983) Over de kwaliteit van dienstbaar onderwijsonderzoek. In: H. Franssen en N. Lagerweij. Onderwijskunde in ontwikkeling. Culemborg

Keuken, E., E. Vos (1983). Psychologische Beratung und Betreuung bei der Zielsetsungsdiskussion in Schulen. In: B. Meissner, H. Trolldenier (red), Texte für Schulpsychologie und Bildungsberatung. Braunschweig

Vos, E., E. Keuken, M. Zwarts (1982). Schoolconcept en schoolwerkplan. In: R. Wolbert (red.) Onderzoek naar schoolwerkplanning. Harlingen, SVO reeks

alt text

Creating adult learning

alt text

Vakdidactische blikwisselingen

alt text

Onderwijskunde in ontwikkeling