Alle producten en literatuur: Publicaties in reeksuitgaven, eindrapporten, brochures, tijdschriftartikelen, e.d.

Enkele publicaties zijn als pdf bestanden opgenomoen onder de 'doorkijkjes' van het onderzoeksprogramma educatief ontwerpen.
alt text

Architectuur van de wereld

alt text

Techniek voor zachte mensen

alt text

Het technieklokaal op de PABO.

Vos, Erik (2013). Eindverlslag YES! project, voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gouda. Gouda, Bureau Educatief Ontwerpen

Vos, Erik (2010) Perspectief bieden en de ontwikkeling van educatief repertoire. Afscheidsworkshop lectoraat educatief ontwerpen. Gouda, Bureau Educatief Ontwerpen

Vos, Erik (2008) The proof of the pudding. Eindrapport project kennisomgevingen en schoolontwikkeling in de digitale opleidingsschool. Surf tender onderwijsvernieuwingsprojecten 2005. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen.

Vos, Erik en Ellen Reehorst (2006). Techniek voor zachte mensen. Gouda, Bureau voor educatief Ontwerpen

Nijlunsing, Wiebe, Wim van der Zwan, Arie van der Graaf, Erik Vos (2005) De school als kenniscentrum. Eindrapport. Den Haag, ministerie LNV/DWK.

Haan, Mieke de, Erik Vos (2004). Architectuur van de wereld. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen.

Vos, Erik en Helma de Rooij (1996). Techniek en betrokkenheid. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen i.o.v. Hogeschool Domstad.

Vos, Erik en Johan Eppink (1996). De rugzak van de boswachter. Hoe maken boswachters van een excursie een belevenis? Driebergen, staatsbosbeheer.

Vos, Erik, Joop Maissan, Liesbeth Nederloff (1996). Het technieklokaal op de Pabo. Utrecht, Hogeschool van Utrecht en Bureau voor Educatief Ontwerpen.

Vos, Erik (red.)(1995). Klein handboek voor het ontwerpen van (zelf)studiemateriaal. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam.

Vos, Erik (1994). Rode draden zijn van goud. In: Kees van der Meiden, Pieter Quelle, Ineke Westdijk. Het verhaal als basis. Baarn, kasteel Groeneveld.

Vos, Erik (1994. Techniek in een verhaallijn. Project techniek op de basisschool. ’s Hertogenbosch, KPC.

Vos, Erik (1993). Het ontwerpen van een uitleg. Modulehandleiding. Vrije Universiteit, Instituut voor didactiek en onderwijspraktijk.

Vos, Erik (1992). De docent als ontwerper. Amsterdam, Vrije Universiteit, Instituut voor didactiek en onderwijspraktijk.

Vos, Erik (z.j.). Tussen kunst en kunde. Methodologische reflecties. Utrecht, Stichting O en O.

Vos,. Erik (1992). Klein handboek voor het voeren van professioneel gesprek. Methodologische reflecties, nr. 7. Utrecht, Stichting O en O.

Vos, Erik (1992). Can you help Stephany? On the posing of keyquestions. Enschede, SLO/EED.

Goffree, Fred, Erik Vos (1991). Klein handboek voor auteurs van modulen. Enschede, SLO.

Vos, Erik (1990). Steve Bell’s secret notebook to create learning. Enschede, SLO.

Goffree, Fred, Harry Stroomberg, Erik Vos (red.)(1989). Educatieve ontwerpers over hun vak. Enschede, Meddeling 32. SLO/Universiteit van Amsterdam.

Vos, E. (1989) Effectiviteit van ontwikkelwerk. Evaluatie van de pg LOBO in de periode 1985 – 1988. Mededeling 30. Enschede, SLO.

Vos, Erik (1986). Ritme en weekplan op Jenaplanscholen, deel II. Brochure. Hoevelaken, Vereniging de landelijke pedagogische centra

Vos, Erik (1984). Hoe pedagogisch is de pedagogische academie voor het basisonderwijs? B-deel model onderwerwijsleerplan PABO. Enschede, SLO.

Vos, Erik (1984). Praktische pedagogiek op de PABO, een uitnodiging. B-deel model onderwerwijsleerplan PABO. Enschede, SLO.

Vos, E. en E. Keuken (1983). Werken aan de identiteit van je school. SVO eindrapport. Utrecht, vakgroep onderwijskunde.

Vos, E (1981). Ritme en weekplan op Jenaplanscholen. Brochure. Hoevelaken, Vereniging de landelijke pedagogische centra.

Tijdschriftartikelen

Vos, Erik (2011). Gastcolumns in De Wereld van het Jonge Kind, jrg 39

Vos, Erik en Ellen Reehorst (2006). De zeven beloften van verhalend ontwerpen. Mensenkinderen, nr 102, jrg 21/5, mei 2006.

Vos, Erik en Ellen Reehorst (2003). Door! – digitale inspiratiebron voor docenten + cd rom. Van 12 – 18, sept. 2003.

Vos, Erik (2003). De klas is de wereld. In: De klas is de wereld, themanummer verhalend ontwerpen. Praxis Bulletin, jrg, 20, nr. 5, jan. 2003

Vos, Erik en Peter Dekkers (1993). In verhaallijnen ontwerpen, deel 1 t/m 12. Praxis Bulletin. jrg. 10, nr 1 t/m 12, sept. 1992 tot en met sept. 1993

Vos, Erik (red.)(1991) Wereldorientatie voor gevorderden: educatief ontwerpen volgens ‘the storyline approach’. Artikelenserie, De Vacature, 1991,jrg 103, nr. 15 e.v.

Vos, Erik (z.j.). Storytelling: nieuwe inspiratie voor ontwerpen. Ontwerp, tijdschrift voor volwasseneneducatie, nr 0, z.j.

Vos, Erik, Peter Dekkers, m.m.v. Fred Goffree (1998). Speurtocht naar repertoire van educatieve ontwerpers. ID - Tijdschrift voor lerarenopleiders, jrg 9, nr 3, feb. 1988.

Vos, Erik, Peter Dekkers, Fred Goffree (red.)(1987). Educatief Ontwerpen: een educatieve recensie maken. ID – tijdschrift voor lerarenopleiders, jrg 8, nr 3, 1987.

Vos, Erik, Peter Dekkers, Fred Goffree (red.)(1986). Educatief Ontwerpen 2 – Storytelling bij onderwijsverbereiding en methodiek-analyse naar analogie van Kieran Egan. ID – tijdschrift voor lerarenopleiders, jrg 8, nr 2, 1986.

Vos, Erik, Fred Goffree, Peter Dekkers (1986) Educatief ontwerpen (1): introductie en verkenning van een nieuw fenomeen. ID – tijdschrift voor lerarenopleiders, jrg 8, nr 1, 1986.

Keuken, Eef, Erik Vos (1984). Het VCVO-project. VOU-blad, tijdschrift vakgroep onderwijskunde, jrg 3, nr. 3, sept. 1984.

Terwel, J., B. Versloot, E. Vos, J. Weterings (1983). Middenschool in of op zicht? OLM Bulletin, nr. 2, april 1983.

Vos, E. (1982) Het lesrooster op de basisschool. VOU-blad, tijdschrift vakgroep onderwijskunde, jrg 1, nr. 3, sept. 1982.

Vos. E. en E. Keuken (1982). Identiteit spoor je op in de schoolpraktijk van alledag. CPS blad, okt. 1982.

Vos, E. (1982) Het ontwerpen van onderwijs. VOU-blad, tijdschrift vakgroep onderwijskunde, jrg 1, nr. 2, sept. 1982.

Vos, E. (1981) VCVO op de onderwijsresearchdagen ’81. VCVO krant, CPS, Hoevelaken, nov. 1981.

Vos, E. (1980) Gesprekken na hospiteerbezoek. In: W. van Gelder. Wereldorientatie op ‘De Keerkring’ in Schagen. Pedomorfose, nr 48, nov. 1980.

Rapporten

Vos, Erik (2006). MAVO Nieuwe stijl, eerste schetsboek. Gouda, Bureau voor educatief ontwerpen.

Vos, Erik, Lex van Heereveld, Wim van der Zwan, Wiebe Nijlunsing (2006). Opschaling Groen Adviesbureau, vooronderzoek draagvlak en haalbaarheid. Leeuwarden, Van Hall Instituut

Sibers-Tjassens, Frits, Arjan Fledderman, Sander Nieuwenhuyse, Jan Stigt, Mieke de Haan, Erik Vos (2004) Handleiding Cubic Miles Project. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen

Vos, Erik en Jan Stigt (2002) Share your space, project voor de uitwisseling van vierkante kilometers. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen

Vos, Erik (1995). Het ontwerp Burganië. Verslag van de Burgaanse werkgroepen, conferentie ‘Verhalend ontwerpen – maak het mee!’. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen, Hogeschool van Utrecht, i.s.m. Wolters Noordhoff

Vos, Erik (1993) De gang naar het college, ontwerpverhaal in vijf episodes. Meewerkboekje.Amsterdam, Vrije Universiteit, Instituut voor didactiek en onderwijspraktijk.

Vos, Erik (1993). Tjakka! De uitleg uitgelegd. Verzamelde werkstukken.Vrije Universiteit, afdeling lerarenopleiding

Vos, Erik (1992). Opdat het kwartje valt. Gebundelde werkstukken.Vrije Universiteit, Instituut voor didactiek en onderwijspraktijk

Vos, Erik (1992) Stap voor stap, het ontwerpen van een uitleg. Gebundelde werkstukken.Vrije Universiteit, Instituut voor didactiek en onderwijspraktijk

Vos, Erik (red)(1992). Als je begrijpt wat ik bedoel. Het ontwerpen van een uitleg. Verzamelde werkstukken. Amsterdam, VU afd. lerarenopleiding en Bureau voor Educatief Ontwerpen

Vos, Erik (red.)(1992) Gouden Verhalen. Verzamelde werkstukken. Amsterdam, VU afd. lerarenopleiding en Bureau voor Educatief Ontwerpen

Vos, Erik, Ad Bok, Fred Goffree, Peter Dekkers (1992). Méér dan zomaar een meester of juf. Enschede, SLO

Vos, Erik, Ad Bok (1991). Repertoire voor ontwerpers van modulen. Gouda/Rosmalen, CBEO

Vos, Erik, i.s.m. Ad Bok (1991). Van Handleiding naar werkplaats. Gouda/Rosmalen, CBEO.

Vos, Erik (1991). Over het stellen van sleutelvragen.Gouda/Rosmalen, CBEO.

Bok, Ad, Erik Vos (1991). Uitnodiging in de werkplaats, ontwikkelcursus educatief ontwerpen voor pabodocenten. Gouda, Rosmalen.

Vos, Erik (red.)(1991) Gouden Gids voor Nieuwegein. Verslag Nieuwegeinse onderwijsdag. Enschede, projectgroep educatief ontwerpen

Barr, Ian, Jos Letschert, Erik Vos (1990). Report Golden Circle Seminar. Enschede, SLO/EED.

Vos, Erik, e.a. (19890m 1990)(1) Op zoek naar verborgen vakmanschap. (2) Boeken, beelden gezien (3) Ontvoering in de ruimte (4) Conflict in beweging. Halffabrikaten voor de lerarenopleiding. Enschede, SLO.

Vos, Erik (red.) (1989) Educatief ontwerpen, vakmanschap tussen lachen en lijden. Enschede, SLO

Vos, Erik (1989). Ontwikkelgroep Educatief Ontwerpen. Orientatie op educatief ontwerpen – ontwerpers werkboek, ontwerpers dagboek. exp. versie. Enschede, SLO

Vos, Erik (1989). Development and use of a designer’s repertoire. European seminar on topic based approaches to learning and education. Enschede, SLO

Vos, E., E. Keuken, A. Reints. (1982) Anderhalf jaar VCVO, volgens mensen die er op de scholen direct bij betrokken waren. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Keuken, E., E. Vos (1982). Begeleidend handelen bij schoolconcept-ontwikkeling. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Reints, A., E. Keuken, E. Vos (1982). Conferenties als middel tot verdieping. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Vos, E., E. Keuken (1982). Hoe productief is het voorleggen van kritische situaties? Een kwantitatieve analyse van schoolconceptuele uitspraken. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Keuken, E., E. Vos (1982). Visie, ontwerp en praktijk van de school. Minicursus ORD 82. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Vos, E. (1981) Over school-, scholings- en onderwijsconcepten. Utrecht, Vakgroep onderwijskunde.

Vos, E., E. Keuken (z.j.). Schooldoelen, hoe doe je dat? Utrecht, Vakgroep onderwijskunde

Keuken, E., E. Vos, B. Versloot (1981). Verslag van deelname aan de 5e Bundeskonferenz fur Schulpsychologie und Bildungsberatung te Wurzburg. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Barneveld, D. van, E. Vos, E. Keuken (1981) Onderzoek naar de tevredenheid met door begeleiders afgenomen interviews over kritische situaties. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde.

Keuken, E., E. Vos, M. Zwarts (1981). Datarapport ontwikkeling en afname topiclijst kritische situaties. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde.

Tricht, N. van, E. Vos, D. van Barneveld, E. Keuken (1981) Onderzoek naar de voorbereidingsfase van schoolconcept-ontwikkeling. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Vos, E., D. van Barneveld, E. Keuken (1981(. Onderzoek naar het keuzeproces van kritische situaties. SVO voortgangsrapport. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde.

Buisman, A. e.a (1978). Jenaplanscholen in de praktijk. SVO onderzoeksrapport, beschrijvingsonderzoek Jenaplanscholen. Utrecht, vakgroep onderwijskunde en vakgroep wijsgerige en historische pedagogiek.

Vos, E., L. van Rossum du Chattel (1978). Het ritmisch weekplan en het blokuur. SVO onderzoeksrapport/scriptie. Beschrijvingsonderzoek Jenaplanscholen. Utrecht/Hoevelaken, Vakgroep Onderwijskunde, Vakgroep Wijsgerige en Historische Pedagogiek, Vereniging de landelijke pedagogische centra.

Loosbroek, A, van, E. Vos (z.j.). Klein kennismakingsonderzoek SAD Zeist. Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde

Slaman, D. en E. Vos (z.j.). Handleiding bij de abc-cursus. Exp. curriculum. Gouda, werkgroep buitenlandse werknemers

Taris, E., E. v.d. Zalm, E. Vos (1979). De brandmeester van Amsterdam, onderzoek naar de wijze van samenvatten in een vijfde en zesde klas. Utrecht, Vakgroep onderwijskunde.

Spruyt, J. en E. Vos (1977). Waarom naar de peuterspeelzaal? Utrecht, vakgroep wijsgerige en historische pedagogiek.