Het onderzoeksprogramma: lopend onderzoek

 • OVERZICHT
 • ENKELE UITWERKINGEN
 • LOPEND ONDERZOEK

 • Hieronder staan de onderzoeken die op dit moment lopen. Er lijkt geen samenhang te zijn. Sommige onderzoeken worden in opdracht ondernomen,
  andere op eigen initiatief. Toch vullen ze allemaal een of meer onderdelen van het onderzoeksprogramma. Al is het geen puzzel die je ooit af krijgt.

  Nieuwe website over educatief repertoire

  Nieuw! Er is nu een aparte website gemaakt voor 'educatief repertoire voor cultuuronderwijs'. De hieronder genoemde onderzoeken 'Socrates momenten' en 'Cultuuronderwijs' smelten samen tot een project
  Wat doen inspirerende leraren om een onderzoekende houding bij kinderen te bevorderen? Hoe ziet mooi cultuuronderwijs er uit en wat kun je als leraar doen om dat voor elkaar te krijgen?
  Het project combineert onderzoek naar educatief repertoire met ontwerpsessies voor scholen en ondersteuners van scholen.

  Klik hier om de nieuwe site te bezoeken: www.educatief-repertoire.nl


Socrates Momenten

Over het bevorderen van een onderzoekende houding bij kinderen

Een Socrates moment ontstaat als de kinderen of de leraar denken: hier moeten we nu eens werkelijk nieuwsgierig naar zijn, laten we dit eens goed onderzoeken. Dat kan een gebeurtenis zijn, maar ook: een idee, een stelling, een object, feiten die in de methode staan, wat dan ook. Het idee is dat zoiets toch wel wekelijks het geval zou kunnen zijn.
Een project met de kunstbalie in TilburgBeelden van geschiedenisonderwijs

Op zoek naar de mooiste onderwijsverhalen

Interviews met docenten geschiedenis aan onderwijsacademies waarin wordt gezocht naar de mooiste voorbeelden van geschiedenis op de basisschool. De mooiste voorbeelden worden als onderwijsverhalen verteld en opgeschreven. De bedoeling is dat de voorbeelden deel gaan uitmaken van een dynamische verzameling de streefbeelden voor onderwijsacademies.

Overigens: de man op de foto is W.G. van der Hulst.


Educatief repertoire voor cultuuronderwijs

Op zoek naar kenmerkend handelen voor leraren basisonderwijs die aan cultuuronderwijs doen

Wat is kenmerkend educatief repertoire van leraren die iets moois maken van cultuureducatie? En kunnen we dit repertoire zo beschrijven dat leraren er gebruik van kunnen maken? Hoe ziet een ontwerpsessie met leraren basisonderwijs er uit als zij tijdens zo'n sessie niet alleeen onderwijs ontwerpen, maar zich tegelijk ook educatief repertoire bewust eigen maken?

 


De klittenbandtheorie

Op zoek naar het vakmanschap van Frits Sibers, docent biologie

Een onderzoek naar het educatief repertoire van Frits Sibers, docent biologie in het voortgezet onderwijs. Het focus ligt op de manier waarop hij leerlingen tot het doen van hoogwaardig onderzoek stimuleert, inspireert en equipeert.

Aanleiding voor het onderzoek: Je bent een half mensenleven leraar biologie geweest. En dan ga je met pensioen. Je doet de deur van de school achter je dicht en met jou verlaat ook al je expertise het gebouw. Hooguit heb je wat uitgeschreven practica achter gelaten.