Overzicht expertisecentrum Verhalend Ontwerpen

Hier zijn twee artikelen waarin verhalend ontwerpen wordt geintroduceerd.
Het eerste artikel 'De klas is de wereld' gaat ook over de Schotse oorsprong van verhalend ontwerpen.
In het tweede arikel lees je over zeven beloften van verhalend ontwerpen aan leraren die met verhalend ontwerpen willen beginnen. Klik op de links om de artikelen te lezen.

Verhalend Ontwerpen...

Drie niveau's van begrip en minstens zeven veelbelovende uitgangspunten...

Verhalend ontwerpen leidt tot onderwijs waarin kinderen enorm veel leren, zelf, samen en met een leraar die over een verfijnd maar aan te leren educatief repertoire beschikt. Verhalend ontwerpen stelt kinderen in staat interessante stukken wereld binnen de muren van de school en in hun hoofd te halen en er dan mee aan het werk te gaan. Verhalend ontwerpen leidt tot mooie kindeigen ontrafeling en herschepping van de wereld. Het wakkert de verbeelding aan en maakt toetsing van ideeƫn mogelijk. Het roept nieuwsgierigheid op en toe-eigening van bevindingen. En omdat bij verhalend ontwerpen leren uit betrokkenheid voortkomt, heeft het lak aan het scheiden van emotie en cognitie: die gaan gewoon hand in hand.

Verhalend Ontwerpen wordt op minstens drie manieren door leraren begrepen.

1. Als een manier om af en toe een geweldig goed onderwijsproject voor wereldorientatie uit te voeren.
2. Als een manier om vakken te integreren zonder dat de diepgang van leren verloren gaat.
3. Als een bron van inspiratie om betrokkenheid van kinderen op te roepen en om diepgang van leren te veroorzaken, ook als je helemaal niet met een verhalend ontwerp bezig bent.
alt text

Een kijkje in een klas

Video: In de klas van Hanneke Venema.

Mooi inkijkje in de klas van iemand die veel ervaring geeft met verhalend ontwerpen.

De video staat in een andere rubriek van deze website. Klik hier om er naar toe te gaan.

alt text

Webwinkel Verhalend Ontwerpen

Beter goed gestolen, dan slecht zelf gemaakt

Jaarlijks worden tientalllen nieuwe verhalende ontwerpen gemaakt. Dat schept behoefte aan heel goede, uitgeprobeerde, geƫvalueerde en verbeterde voorbeelden van verhalende ontwerpen die als norm naast het eigen werk gelegd kunnen worden. Bovendien: wie heeft steeds de tijd om zelf een heel nieuw ontwerp te maken?

De webwinkel bevat ruim twintig verhalende ontwerpen, inclusief scenario om desgewenst naar eigen hand en klas te zetten.

Klik hier om naar de website met de webwinkel te gaan.

alt text

Workshops en trainingen Verhalend Ontwerpen

Van actieve introductie tot ontwerpcursussen

Een introductie van verhalend ontwerpen op een basisschool, of met een groep a.s. leraren op een onderwijsacademie, levert niet alleen allerlei vrolijke situaties op, maar ook een snel overzicht en inzicht in verhalend ontwerpen. Velen laten het hierbij en kunnen na de introductie zelf verder.

Ook voor wie echt goed wil worden in het maken van verhalende ontwerpen, of een planmatige invoering wil ontwerpen, zijn allerlei cursussen en workshops. De vormgeving is maatwerk.

Meer informatie nodig? Zin om met verhalend ontwerpen te beginnen of verder te gaan? Neem even contact op. Bezoek de contactpagina van deze website voor adressen en telefoonmummers.

alt text

Verhalend Ontwerpen in het basisonderwijs en in het voortgezet Onderwijs

Verhalend ontwerpen is voor alle leeftijden...

... maar uiteraard in een passende uitwerking.
Op de website van het expertise centrum vind je ook voorbeelden van uitwerkingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ga hiervoor naar www.verhalendontwerpen.nl

Of neem een kijkje in het ontwerpbureau voor het VMBO, een website over verhalend ontwerpen gemaakt na een project met diverse scholen. Ook worldschool heeft projecten die op verhalend ontwerpen zijn gebaseerd, voor VMBO, HAVO en VWO. Zie hiervoor op www.worldschool.nl het gedeelte over Action Companies.

Het boek over verhalend ontwerpen in het basisonderwijs wordt door Noordhoff uitgegeven. Zie bijvoorbeeld bij bol.com

Het Bureau Educatief Ontwerpen geeft een boek uit over verhalend ontwerpen in het voorgezet onderwijs. Het boek kost E 19,50. Maak het bedrag svp over op rek. nr. NL35RABO0116939036 t.n.v. Bureau Educatief Ontwerpen, o.v.v. boek VO. Stuur meteen een e-mail met het verzendadres. Het boek wordt z.s.m verstuurd. Zie de contactpagina voor contactgegevens.

alt text

Website Expertisecentrum Verhalend Ontwerpen

Het Bureau voor Educatief Ontwerpen onderhoudt het Expertisecentrum Verhalend Ontwerpen.

Het Expertisecentrum Verhalend Ontwerpen heeft een eigen website: www.verhalendontwerpen.nl

De site bevat ook literatuur over verhalend ontwerpen.

>